PDO cơ bản

<< 1 2

MrT98 (SV!) [Off] (Thứ Ba, 27 thg 6 2017)
PDO là .... Hỏi google chắc biết. Dưới đây là những cái cơ bản của giới tính, mà con người cần biết. - Tạo kết nối tới Database: [code=php] // config db define('dbHost', 'localhost'); define('dbName', 'Name'); define('dbUser', 'User'); define('dbPass', 'Passw'); try { $db = new \PDO('mysql:host=' . dbHost . ';dbname=' . dbName, dbUser, dbPass, [ \PDO::ATTR_ERRMODE => \PDO::ERRMODE_EXCEPTION, \PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE...Đọc xem tiết

IzeroCs 
  • IzeroCs (SV!)  [Off]
  • Chưa có bồ.
 Thứ Tư, 28 thg 6 2017[#11]
# PMTpro (28.06.2017 / 07:06)
Gọn quá k thông 06-ovi
Google sẽ hiểu.
PMTproPMTpro
PMTpro đã bày tỏ cảm xúc.
PMTpro 
  • PMTpro (Smd)  [Off]
  • Phù.Du!
 Thứ Sáu, 7 thg 7 2017[#12]
Ai copy code ra khỏi khung dùm với. Máy cùi xem thiếu chữ googlesmile

VD: googlesmile

$q = $pdo->prepare('INSERT INTO user(username, password, email) VALUES (?,?,?)');
$data = array('pmtpro','xvideos','
pmt@pro');
$q->execute($data);
403 lượt xem và 11 bình luận.
<< 1 2