Share Extensions Auto Like bài viết trong bảng tin

Chuotiube 
  • Chuotiube  [Off]
  • CamNangIT.XYZ
 Thứ Tư, 2 thg 8 2017[TOP]
Giống như title thì share cho ae Phố Nhỏ cái extensions vừa viết xong. Có chức năng auto like các bài viết trong newfeed fb của bạn :)

Trước khi nhấn auto like


Khi đã like xong


Tải file dưới đính kèm rồi mở lên là ok!
383
Đã chỉnh sửa
597 lượt xem và 0 bình luận.