Phòng chat

Cho người dùng đăng ký
PMTpro (Thứ Tư lúc 18:30)
Hú...
PMTpro (Thứ Hai, 15 thg 1 • 17:49)
Buồn nào hơn hôm nay...
Buồn nào hơn hôm nay....
Khi người xưa đã mất thật rồi.... 04-ragecomic
PMTpro (Chủ Nhật, 14 thg 1 • 20:57)
plyply hú hú.... googlesmile
ply (Thứ Hai, 27 thg 11 2017)
02-bsmilesPMTproPMTpro
PMTpro (Thứ Hai, 27 thg 11 2017)
plyply 07-haihuoc 04-ragecomic
ply (Chủ Nhật, 26 thg 11 2017)
Đm
PMTpro (Chủ Nhật, 26 thg 11 2017)
Óc cc..
Thế m nàm được gì con ngta chưa?
MrT98 (Chủ Nhật, 26 thg 11 2017)
ngu vcl

Tao là tao Chịch nó rồi hông..... óc cứt
PMTpro (Chủ Nhật, 26 thg 11 2017)
Có ai biết Tao đã dâng hai tay người tao yêu cho người khác trong khi đó nếu tao nói 1 câu nó sẽ về tay tao.... 04-ragecomic
ply: (26.11.2017 / 22:12)
Đời như phim nhể
PMTpro (Chủ Nhật, 26 thg 11 2017)
Mày bi quan quá rồi.... 04-ragecomic
Nói về thất bại chắc chưa ai bằng tao! Trong cuộc sống, tình cảm, dev,... tao đều THẤT BẠI NẶNG NỀ....