Phòng chat

Cho người dùng đăng ký
ply (11 phút)
PMTproPMTpro fake haha faker luôn
PMTpro (17:58)
Xen thì vps nhá. Còn không phải host "xịn" :)
chứ host thường chạy xen hơi khổ, gặp trẩu là nát ngay googlesmile googlesmile

plyply hóng fake 06-ovi
xuantien (15:04)
mua host lâu dài đâu là ngon với sv nhỉ
PMTpro (Hôm qua • 12:16)
Hóng cái theme xen đẹp như forum http://mobileworld.vn
ply: (Hôm qua, 23:11)
Face luôn googlesmile
IzeroCs (Hôm qua • 00:26)
mugsy
xuantien (Thứ Bảy lúc 15:37)
plyply ừ tính mở 1 diễn đàn, cũng đang trong quá trình học thiết kế web r :))
PMTpro: (Hôm qua, 08:37)
Xemforo ngon nhưng hơi căng phần data. Lắm bảng vc.... :chaong:
PMTpro (Thứ Bảy lúc 14:59)
plyply 07-haihuoc
ply (Thứ Bảy lúc 14:13)
PMTproPMTpro lẽ cc
PMTpro (Thứ Bảy lúc 13:58)
có lẽ
xuantien (Thứ Bảy lúc 08:45)
xenforo vọc hay phết nhỉ
ply: (19.08.2017 / 14:12)
đâu? có dự an mới à?